כל המוצרים:

The Jet mixers

החזרת אוויר למיכלי עיכול בוצה סטטיים כאשר הנוזל המעורבב מגיע ממקור חיצוני

לקטלוג

© ע.י הנדסת מים בע"מ 2020  

עמל 41, קרית אריה, ת"ד 3727, פתח תקווה 49130 | טל': 9247674 - 03 | פקס: 9247755 - 03 | office@oywater.com

 Petah Tikva, Israel