top of page
כל המוצרים:

מערכת הגנות מתקדמת למשאבות פליגט- דגם MAS 801

מערכת הגנות מושלמת הנותנת אפשרות קריאה מרחוק ופיקוח על עבודת משאבות פליגט. מקבלת חיוויים ממעל ל-12 סנסורים המותקנים במשאבה. שליטה ובקרה מושלמת על המשאבה,

ניתוח נתונים מקיף באמצעות הסנסורים השונים. המערכת כוללת בין היתר מד אמפר, מד רעידות וכרטיס זכרון מובנים בראש המשאבה.


MAS 801 2020 brochure

bottom of page