top of page
כל המוצרים:

מערכת הגנות מתקדמת למשאבות פליגט- דגם MAS 801

מערכת הגנות מושלמת הנותנת אפשרות קריאה מרחוק ופיקוח על עבודת משאבות פליגט. מקבלת חיוויים ממעל ל-12 סנסורים המותקנים במשאבה. שליטה ובקרה מושלמת על המשאבה,

ניתוח נתונים מקיף באמצעות הסנסורים השונים. המערכת כוללת בין היתר מד אמפר, מד רעידות וכרטיס זכרון מובנים בראש המשאבה.


bottom of page