top of page
כל המוצרים:

משאבת פליגט קונסרטור

משאבת קונסרטור (CONCERTOR) הינה בעלת יכולת שליטה מלאה עליה המתאימה את עצמה הידראולית לשאיבת תחנות ביוב בספיקות ועומדים משתנים באופן עצמאי עם יכולת שמירת נתונים בענן ושליטה מרחוק.

Comentarios


bottom of page