כל המוצרים:

Flygt top-entry agitators

מערבלים אנכיים על מוט מרכזי לערבול אופקי בעומקים שונים

לקטלוג

© ע.י הנדסת מים בע"מ 2020  

עמל 41, קרית אריה, ת"ד 3727, פתח תקווה 49130 | טל': 9247674 - 03 | פקס: 9247755 - 03 | office@oywater.com

 Petah Tikva, Israel