כל המוצרים:

Flygt top-entry agitators

מערבלים אנכיים על מוט מרכזי לערבול אופקי בעומקים שונים

לקטלוג