top of page
כל המוצרים:

בקרה מרחוק למשאבות פליגט - FLYGT AVENSOR

מערכת בקרה מתקדמת ופשוטה על בסיס מודם עם כרטיס סים מובנה. המודם של חברת פליגט שבדיה מחובר לבקר המשאבות הטבולות או מערכת ההגנות של המשאבות לביוב ובכך משדר התראות ממערכת הבקרה שעוברות למרכז בקרה של התאגיד/מועצה וגם למכשיר הנייד של המפעילים באמצעות מייל, אפליקציה ואסמס. כל זאת לאחר קבלת משתמש בענן של חברת פליגט ובאמצעות המערכת ניתן לבדוק בכל רגע נתון את מצב תחנת השאיבה, ולבצע ניתוחים על בסיס המידע שנצבר ולהסיק מסקנות לשיפור ולמניעת תקלות עתידיות וחסכון באנרגיה.


Comentarios


bottom of page