top of page
כל המוצרים:

משאבות FLYGT מסדרה N

מאיץ N המהווה מהפכה פורצת דרך של חב' FLYGT שבדיה. בעל ניצולת הידראולית גבוהה ויכולת להעברת גופים המגיעים בביוב. המשאבה כוללת מנגנון ADAPTIVE הקופץ מעל גופים הנשאבים אל תוך בית המאיץ. אמינות רבה ומוכחת ! ללא סתימות של המשאבה.

משאבות פליגט מסדרה N עובדות באמינות רבה במאות תחנות שאיבה ברחבי הארץ

Flygt N-pump series

N-Pumps 3085, 3102 & 3127

N-Pumps 3153, 3171, 3202 & 3301

bottom of page