החדרת אויר

החזרת אוויר למיכלי עיכול בוצה סטטיים כאש...

החזרת אוויר לבריכות ביוב עד עומק של 6 מט...

מערבל סטטי המורכב בתחתית המיכל או תא שאי...

Please reload

© ע.י הנדסת מים בע"מ 2019  

עמל 41, קרית אריה, ת"ד 3727, פתח תקווה 49130 | טל': 9247674 - 03 | פקס: 9247755 - 03 | office@oywater.com

 Petah Tikva, Israel