מידע למהנדסים

אתר בחירת משאבות של חברת פליגט

לכניסה

דוגמאות לתכנון

תחנת שאיבה 1
תחנת שאיבה 2
תחנת שאיבה 3
תחנת שאיבה 4
תחנת שאיבה 5
Show More
 
 

הוראות תכנון

קורס תכנון תחנות שאיבה
SECAD
הוראות כלליות לתכנון
המלצות תכנון תחנות תאים יבשים
תכנון למכוני טיהור
תכנון לתחנות טיהור
תכנון לתחנות שאיבה בינוניות
תכנון לתחנות שאיבה גדולות
משאבות ניקוז טבולות
מידע על אטמים מכניים
הוראות התקנה לרגל עיגון
Show More
 

© ע.י הנדסת מים בע"מ 2020  

עמל 41, קרית אריה, ת"ד 3727, פתח תקווה 49130 | טל': 9247674 - 03 | פקס: 9247755 - 03 | office@oywater.com

 Petah Tikva, Israel