כל המוצרים:

Mini CAS מיני כאס

מערכת של בקר קטן מיקרופרוססור המקבל חיוויים מהסנסורים שבמשאבה. מותאם למשאבות פליגט ומתריע על חדירת מים לשמן, חדירת מים לתא מנוע והתחממות בליפופים ע"י 2 גידים מובנים בכבל ההזנות. מחובר בלוח למתנע או למשדר.

חומר טכני

לקטלוג

© ע.י הנדסת מים בע"מ 2020  

עמל 41, קרית אריה, ת"ד 3727, פתח תקווה 49130 | טל': 9247674 - 03 | פקס: 9247755 - 03 | office@oywater.com

 Petah Tikva, Israel