כל המוצרים:

Flygt compact mixers

מערבלים טבולים לשימושים שונים. ערבול בוצה, תימלחות וביוב גולמי.

לקטלוג