top of page
כל המוצרים:

מכסה לתא שאיבה HALLIDAY PRODUCTS

• מכסים לתאי שאיבה לביוב, לעומס קל וכבד

• מבנה אלומיניום תעשייתי

• מכסים בטיחותיים מוגני נפילה

• מיוצר בארצות הברית ע"י Halliday Products

• אחריות לכל החיים

bottom of page